ESP32 Web server

ESP32 tworzy stronę na założonym serwerze (pamiętamy żeby włączyć sieć WiFi, której adres i hasło deklarujemy). Otwieramy Serial Monitor na którym pojawia się adres IP strony, który wpisujemy do przeglądarki….