pomocne informacje

Zrzuty ekranu i zmiana ścieżki w której są zapisywane

⊥Źródło: artykuł How to Change Screenshot Save Location

Przy pisaniu artykułów lub bloga, niezwykle ważną czynnością jest rzutowanie ekranu lub jego części

Służą do tego następujące komendy:
⌘ [cmd] + ⇧ [shift] + [3] – zrzut całego ekranu;
⌘ [cmd] + ⇧ [shift] + [4] – zrzut wybranego fragment ekranu. Dodatkowo [Spacja] pozwala na zrzut wybranego okna.

Domyślnie zrzuty ekranu są zapisywane na pulpicie. Aby zmienić ścieżkę zapisu otwieramy Terminal i wpisujemy komendę:

defaults write com.apple.screencapture location [ścieżka]

możemy też, po wpisaniu tekstu i dodaniu przerwy nasunąć dowolny folder na okno terminala. Wówczas automatycznie na ekranie pojawi się ścieżka do foldera. Wciskamy ENTER. Jeśli wszystko wpisaliśmy poprawnie terminal nie wyświetli komunikatu o błędach.

Następnie należy zapisać zmiany poleceniem:

killall SystemUIServer

i oczywiście wcisnąć ENTER.

Teraz wszystkie zrzuty ekranu trafiać będą do foldera który wskazaliśmy.