RFID RC522

Źródło: Security Access using MFRC522 RFID Reader with Arduino POŁĄCZENIE MFRC522 ARDUINO UNO RST 9 SDA 10 MOSI 11 / ICSP-4 MISO 12 / ICSP-1 SCK 13 / ICSP-3 BIBLIOTEKA…