Usypianie ESP32

1. Usypianie i budzenie za pomocą funkcji touchAttachInterrupt(). Źródło: Touch Pins as Wake-up Source (ESP32 + Arduino series) Argumenty funkcji touchAttachInterrupt(): uint8_t pin. W moim przypadku T0 to pin GPIO0….

PJON

Twórcy biblioteki PJON napisali: Dzięki PJON® (Padded Jittering Operative Network) z dużą elastycznością i bez potrzeby korzystania z usług zewnętrznego dostawcy lub usługi w chmurze możesz bezpiecznie łączyć sprzęt i…

ESP32 & OTA

Programowanie Over-The-Air w skrócie OTA umożliwia przesyłanie plików do urządzeń przez sieć WiFi, dzięki czemu nie potrzeba fizycznego kontaktu z płytką by na przykład uaktualnić jej oprogramowanie. Świetnie się do…

ESP32 Web server

ESP32 tworzy stronę na założonym serwerze (pamiętamy żeby włączyć sieć WiFi, której adres i hasło deklarujemy). Otwieramy Serial Monitor na którym pojawia się adres IP strony, który wpisujemy do przeglądarki….