ESP32 & OTA

Programowanie Over-The-Air w skrócie OTA umożliwia przesyłanie plików do urządzeń przez sieć WiFi, dzięki czemu nie potrzeba fizycznego kontaktu z płytką by na przykład uaktualnić jej oprogramowanie. Świetnie się do…

ESP32 Web server

ESP32 tworzy stronę na założonym serwerze (pamiętamy żeby włączyć sieć WiFi, której adres i hasło deklarujemy). Otwieramy Serial Monitor na którym pojawia się adres IP strony, który wpisujemy do przeglądarki….