Git i GitHub dla lamerów

⊥Źródła: Git and GitHub for Poets (tutorial doskonałego Daniela Shiffmana), Pro Git book

https://github.com

Na początek kilka słówek:
repository {rzecz.} – przechowalnia, skarbnica, repozytorium
commit {rzecz.} – zatwierdzenie,
to commit {czas.} – zobowiązać, powierzyć, powierzać
branch {rzecz.} – gałąź, odnoga, odgałęzienie, konar
to fork {czas.} – odchodzić, skręcić, odbijać, rozwidlać się

Tworzymy repozytorium:
 1. Wchodzimy na https://github.com, rejestrujemy się lub logujemy.
 2. Wciskamy Start a project, wpisujemy Repository name, odznaczamy Initialize this repository with a README i wciskamy Create repository.
 3. Jesteśmy w repozytorium (folderze), który utworzyliśmy, możemy dodać plik z dowolną treścią. Może to być nasza praca doktorska, wiersz albo kod. Wciskamy Create new file wpisujemy nazwę (z dowolnym rozszerzeniem) i wypełniamy zawartość treścią.
  Odznaczamy Commit directly to the master branch. Po skończeniu wciskamy Commit.
 4. Teraz plik możemy modyfikować. Po każdej modyfikacji warto w oknie poniżej opisać zmiany i wcisnąć Commit changes żeby zmiany zapisać. W zakładce History mamy zapis wszystkich zmian dokonanych na pliku.
Tworzymy odnogę (branch):

Dotąd wszystkie zmiany dokonywaliśmy na głównym pniu Master. Jeśli chcemy na przykład wykonać zmiany pliku, których nie jesteśmy pewni, lub mocno odejść od tematu, możemy stworzyć nową gałąź (branch).  W tym celu wciskam Branch master i wpisujemy nazwę nowej gałęzi. Teraz po dokonanej zmianie w tekście i zapisie w zakładce Insights ⇒ Network możemy zobaczyć ciekawe, graficzne przedstawienie zmian. Pomocną funkcją jest Create a pull request, którą użyć można, by powrócić z odnogi do głównego pnia master repetytorium. GitHub bardzo dobrze radzi sobie i z cierpliwością znosi nasze manipulacje z plikami. Warto poeksperymentować dokonując zmian, tworząc odnogi, rozgałęzienia. Program inteligentnie pomaga nam w tym, by nie zagubić się w zmianach i nie mnożyć bytów ponad potrzebę.

========================

 1. File ⇒ New Repository…    ⌘N
 2. Otwiera się okno Create New Repository, wpisujemy nazwę (program sam zamieni spacje na łącznik (dywiz))
  Local Path –
  podajemy ścieżkę do naszego katalogu w którym chcemy utworzyć folder.
  Odznaczamy, albo nie Initialize this repository with a README. Ja odznaczam.
  Wciskamy Create Repository.
 3. Do foldera, który został utworzony kopiujemy lub w inny sposób zapisujemy plik z treścią, którą chcemy zapisać w repozytorium. W zakładce Changes pojawi się niebieska kropka.

  Należy zapisać w oknie Summary i (ewentualnie) Description informację o dokonanych zmianach i kliknąć Commit to master. Rejestrujemy w ten sposób zmianę w repozytorium.
 4. Jeśli chcemy wysłać repozytorium na stronę GitHub w oknie programu wciskamy Publish Repository:
   
  Otwiera się formularz, odznaczamy Keep this code private  i wciskamy Publish Repository

  Dzięki tym krokom wszelkie zmiany w obrębie foldera, który wskazaliśmy będą rejestrowane, jak również zostaną, razem z plikami przetransportowane do witryny GitHub, dzięki czemu inni użytkownicy będą mieli dostęp do naszych plików.