Phyton 3 – proste programy

⊥Źródło: Python w przykładach

#! /usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

# importujemy bibliotekę datetime

import datetime

# deklarujemy i inicjalizujemy zmienne

pythonRok = 1989

# sprawdzamy korzystając z biblioteki datetime
# który mamy rok

teraz = datetime.datetime.now()

aktRok = teraz.year
print("Mamy rok", aktRok, "\n")

# obliczamy wiek Pythona
wiekPythona = aktRok - pythonRok

# pobieramy dane
imie = input('Jak się nazywasz? ')
wiek = int(input('Ile masz lat? '))

# wyświetlamy komunikaty
print("Witaj", imie)
print("Mów mi Python, mam", wiekPythona, "lat.")

# sprawdzamy ostatnią literę imienia,
#  UWAGA: litera w Python to string

if imie[-1] == "a":
    koncowka = "a"
else:
    koncowka = "y"

# instrukcja warunkowa, funkcja .format zastępująca {} daną w argumencie

if wiek > wiekPythona:
    print('Jesteś starsz{} ode mnie.'.format(koncowka))
else:
    print('Jesteś młodsz{} ode mnie.'.format(koncowka))