JavaScript, poznajemy uchwyty

Prosty program JavaScript wykorzystujący uchwyty (id) do elementów HTML.

<!DOCTYPE html>
<html>
<html lang="pl">
<head>

	<meta charset="UTF-8">
	<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

	<title>pow & sqrt</title>
	<script type="text/javascript">

		function sprawdz()
		{
			var liczba = document.getElementById('pole').value;
			// document.write(liczba);
			document.getElementById('wynik').innerHTML=liczba +" do kwadratu = " + Math.pow(liczba, 2);
			if(liczba>0)
			{
				document.getElementById('wynik2').innerHTML="pierwiastek kwadratowy z " + liczba + " = " + Math.sqrt(liczba);
			}else{
				document.getElementById('wynik2').innerHTML="";
			}
		}

	</script>

</head>
<body>

	<input type="text" id="pole"/>
	<input type="submit" value="Sprawdź" onclick="sprawdz()"/>
	<div id="wynik">Wpisz dowolną liczbę</div>
	<div id="wynik2"></div>

</body>
</html>


Dodaj komentarz