Powłoka Zsh w systemie macOS

Często spotykamy się z wyrażeniem powłoka Zsh. Spytałem AI co wie na ten temat. Oto kilka odpowiedzi. Bardzo sensownych.

Czasem musimy modyfikować plik .zshrc . Oto kilka zadań, które plik ten spełnia w systemie:

 1. Konfiguracja środowiska użytkownika: Możesz używać .zshrc do ustawiania zmiennych środowiskowych, takich jak PATH (ścieżka, w której system szuka programów), EDITOR (domyślny edytor tekstu), PS1 (prompt powłoki) itp.
 2. Definicja aliasów: Możesz tworzyć skróty dla długich poleceń za pomocą aliasów. Na przykład, możesz ustawić alias ll na ls -l lub g na git.
 3. Konfiguracja powłoki Zsh: Możesz dostosować zachowanie powłoki Zsh do swoich preferencji, takich jak wybór motywu, ustawienia kolorów, preferowane polecenia historii itp.
 4. Uruchamianie skryptów inicjalizacyjnych: Możesz wykorzystać .zshrc, aby uruchomić skrypty lub pliki konfiguracyjne podczas startu powłoki Zsh. Na przykład, jeśli używasz narzędzia do zarządzania wersjami oprogramowania (np. nvm dla Node.js lub pyenv dla Pythona), możesz uruchomić skrypt inicjalizacyjny tych narzędzi w .zshrc.

W systemie macOS można korzystać z kilku różnych powłok wiersza poleceń, z których każda ma swoje cechy i możliwości. Oto kilka popularnych powłok dostępnych w systemie macOS:

 1. Bash (Bourne Again Shell): Bash jest domyślną powłoką w systemach macOS do wersji macOS Catalina (10.15). Jest to potężna i popularna powłoka, która oferuje wiele funkcji, w tym obsługę skryptów powłoki, automatyzację zadań, ustawienia środowiskowe i wiele innych.
 2. Zsh (Z Shell): Zsh stało się domyślną powłoką w systemie macOS od wersji macOS Big Sur (11.0). Zsh oferuje wiele nowych funkcji w porównaniu do Bash, w tym lepszą obsługę kolorów, rozbudowane opcje uzupełniania, bardziej elastyczne konfiguracje promptu i wiele innych.
 3. Fish (Friendly Interactive Shell): Fish jest kolejną powłoką wiersza poleceń dostępną dla użytkowników macOS. Jest znany ze swojej przyjaznej dla użytkownika składni, inteligentnego uzupełniania poleceń, kolorowych promptów i prostego konfigurowania.

Jak w terminalu wybrać powłokę? Na przykład Fish?

Aby wybrać powłokę Fish jako domyślną powłokę w terminalu macOS, wykonaj następujące kroki:

 1. Upewnij się, że powłoka Fish jest zainstalowana na twoim systemie. Jeśli jej nie masz, możesz ją zainstalować za pomocą menedżera pakietów, na przykład Homebrew, wykonując następujące polecenie w terminalu:
  brew install fish
 1. Po zainstalowaniu Fish, możesz zmienić domyślną powłokę dla swojego użytkownika w systemie macOS. Aby to zrobić, wykonaj następujące polecenie w terminalu:
  chsh -s /usr/local/bin/fish

Upewnij się, że ścieżka /usr/local/bin/fish jest poprawna dla Twojego systemu. Jeśli nie jesteś pewien, możesz użyć polecenia which fish, aby znaleźć właściwą ścieżkę.

 1. Po wykonaniu powyższych kroków, zakończ bieżącą sesję terminala i uruchom terminal ponownie. Powinien teraz automatycznie uruchomić się Fish jako domyślna powłoka.
 2. Po uruchomieniu Fish po raz pierwszy, możesz zostać poproszony o skonfigurowanie powłoki. Możesz postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby dostosować Fish do swoich preferencji.

Natomiast powłoka Zsh (Z Shell) jest jednym z najpopularniejszych wyborów dla obsługi terminala w systemie macOS. Istnieje kilka powodów, dla których Zsh jest szeroko stosowanym wyborem wśród użytkowników macOS:

 1. Domyślna powłoka w nowszych wersjach macOS: Od wersji macOS Catalina (10.15) Zsh stało się domyślną powłoką wiersza poleceń, a od macOS Big Sur (11.0) jest to domyślna powłoka w nowych instalacjach systemu. W rezultacie wielu użytkowników macOS korzysta z Zsh bez dodatkowych działań konfiguracyjnych.
 2. Bogate funkcje i elastyczność: Zsh oferuje wiele funkcji, które uczyniają pracę w terminalu bardziej wygodną i efektywną. Należą do nich rozbudowane opcje autouzupełniania, tematy i motywy, rozbudowane ustawienia środowiskowe, wbudowane polecenia rozszerzone oraz obsługa skryptów zewnętrznych.
 3. Aktywna społeczność i wsparcie: Zsh cieszy się dużą popularnością wśród programistów i użytkowników systemu macOS, co przekłada się na aktywną społeczność oraz dostępność wielu dodatkowych narzędzi, motywów, wtyczek i poradników online.
 4. Zgodność z Bash: Zsh jest w dużej mierze kompatybilny z Bash, co oznacza, że ​​użytkownicy mogą łatwo przenosić swoje skrypty i polecenia z Bash do Zsh bez większych zmian.

Istnieje wiele wiarygodnych źródeł online, gdzie można poznać możliwości powłoki Zsh oraz dowiedzieć się, jak skonfigurować i dostosować Zsh do swoich potrzeb. Oto kilka z nich:

 1. Oficjalna dokumentacja Zsh: Oficjalna dokumentacja Zsh zawiera obszerną i dokładną dokumentację dotyczącą wszystkich funkcji, opcji i składni dostępnych w powłoce Zsh. Możesz znaleźć ją na stronie: Zsh Documentation.
 2. Oh My Zsh: Oh My Zsh to popularny zestaw konfiguracji dla Zsh, który zapewnia dużą ilość predefiniowanych motywów, aliasów, wtyczek i tematów. Strona projektu Oh My Zsh zawiera dokumentację i wiele przykładów konfiguracji, które można wykorzystać do dostosowania Zsh do własnych potrzeb. Strona projektu: Oh My Zsh.
 3. Zsh Wiki: Zsh Wiki to wiki społecznościowe zawierające różnorodne informacje, poradniki, przykłady konfiguracji i rozwiązywanie problemów dotyczące Zsh. Jest to cenne źródło informacji dla użytkowników na różnych poziomach zaawansowania. Strona Zsh Wiki: Zsh Wiki.
 4. Blogi i artykuły: Istnieje wiele blogów i artykułów online, w których autorzy dzielą się swoimi doświadczeniami z Zsh, udostępniają porady, triki oraz przykłady konfiguracji. Możesz znaleźć je za pomocą wyszukiwarki internetowej lub na platformach społecznościowych dla programistów, takich jak Medium, Dev.to czy Reddit.
 5. Kursy online: Istnieją również kursy online, które oferują lekcje na temat powłoki Zsh oraz sposobów na jej skonfigurowanie i wykorzystanie w praktyce. Platformy takie jak Udemy, Coursera czy YouTube mogą być pomocne w znalezieniu kursów dotyczących Zsh.

Dodaj komentarz