Firebase

Dołączanie danych

Aby dodać nowe dane do określonego węzła w Firebase RTDB, użyj funkcji push.
Wśród funkcji dostępne są: push, pushInt, pushFloat, pushDouble, pushBool, pushString, pushJSON, pushArray, pushBlob oraz pushFile.
Funkcje te zwracają wartość boolean wskazującą na powodzenie lub nie operacji.
Unikalny klucz nowo dołączanego węzła może być określony funkcją fbdo.pushName.
Podobnie jak funkcje get, funkcje push Firebase’a obsługują priorytet.
ETag nie jest dostępny po push, chyba że odczytamy ETag dla tego nowo dołączonego unikalnego klucza później, za pomocą funkcji Firebase.getETag.
Timestamp serwera może być dołączony do bazy danych za pomocą Firebase.pushTimestamp.
Unikalny klucz timestampa może być określony po jego dołączeniu.
Poniższy przykład pokazuje, jak dodać nowe dane (używając obiektu FirebaseJson) do “/test/append.


FirebaseJson json;
FirebaseJson json2;

json2.set("child_of_002", 123.456);
json.set("parent_001", "parent 001 text");
json.set("parent 002", json2);

if (Firebase.pushJSON(fbdo, "/test/append", json)) {

  Serial.println(fbdo.dataPath());

  Serial.println(fbdo.pushName());

  Serial.println(fbdo.dataPath() + "/"+ fbdo.pushName());

} else {
  Serial.println(fbdo.errorReason());
}