ASCII

Online url encoder

https://ascii.cl/url-encoding.htm

P5*js kody klawiszy

Key Code
backspace 8
tab 9
enter 13
shift 16
ctrl 17
alt 18
pause/break 19
caps lock 20
escape 27
page up 33
page down 34
end 35
home 36
left arrow 37
up arrow 38
right arrow 39
down arrow 40
insert 45
delete 46
0 48
1 49
2 50
3 51
4 52
5 53
6 54
7 55
8 56
9 57
a 65
b 66
c 67
d 68
 
Key Code
e 69
f 70
g 71
h 72
i 73
j 74
k 75
l 76
m 77
n 78
o 79
p 80
q 81
r 82
s 83
t 84
u 85
v 86
w 87
x 88
y 89
z 90
left window key 91
right window key 92
select key 93
numpad 0 96
numpad 1 97
numpad 2 98
numpad 3 99
numpad 4 100
numpad 5 101
numpad 6 102
numpad 7 103
 
Key Code
numpad 8 104
numpad 9 105
multiply 106
add 107
subtract 109
decimal point 110
divide 111
f1 112
f2 113
f3 114
f4 115
f5 116
f6 117
f7 118
f8 119
f9 120
f10 121
f11 122
f12 123
num lock 144
scroll lock 145
semi-colon 186
equal sign 187
comma 188
dash 189
period 190
forward slash 191
grave accent 192
open bracket 219
back slash 220
close braket 221
single quote 222
   

W UTF-8 polskie znaki dialektyczne są kodowane przez 2 bajty

Litera

Kod

heksadecymalny

dziesiętny

binarny

ą

0105

261

00000001 00000101

ć

0107

263

00000001 00000111

ę

0119

281

00000001 00011001

ł

0142

322

00000001 01000010

ń

0144

324

00000001 01000100

ó

00F3

243

00000000 11110011

ś

015B

347

00000001 01011011

ź

017A

378

00000001 01111010

ż

017C

380

00000001 01111100

Ą

0104

260

00000001 00000100

Ć

0106

262

00000001 00000110

Ę

0118

280

00000001 00011000

Ł

0141

321

00000001 01000001

Ń

0143

323

00000001 01000011

Ó

00D3

211

00000000 11010011

Ś

015A

346

00000001 01011010

Ź

0179

377

00000001 01111001

Ż

017B

379

00000001 01111011