Python i okienka, biblioteka wxPython

Moje pierwsze okienko:

import wx

app = wx.App()
frame = wx.Frame(None, -1, "Tytul")
frame.Show()
app.MainLoop()

Drugie okienko z potwierdzeniem wyjścia

import wx

def OnClose(event):
  dlg = wx.MessageDialog(top,
    "Naprawdę chcesz to, kurna, zamknąć?",
    "Co jest?!", wx.OK|wx.CANCEL|wx.ICON_QUESTION)
  result = dlg.ShowModal()
  dlg.Destroy()
  if result == wx.ID_OK:
    top.Destroy()

app = wx.App(redirect=True)
top = wx.Frame(None, title="Hello World", size=(300,200))
top.Bind(wx.EVT_CLOSE, OnClose)
top.Show()
app.MainLoop()

Trzecie okno z klasą

import wx

class windowClass(wx.Frame):

  def __init__(self, parent, title):
    super(windowClass, self).__init__(parent, title=title, size=(400, 300))

    self.Move(100, 500) # pozycja okna 100, 500
    self.Center()  # pozycja okna w środku

    self.Show()


app = wx.App()
windowClass(None, title="Joł, joł")
app.MainLoop()

Okno z menu

#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

"""
ZetCode wxPython tutorial

This example shows a simple menu.

author: Jan Bodnar
website: www.zetcode.com
last modified: April 2018
"""

import wx


class Example(wx.Frame):

  def __init__(self, *args, **kwargs):
    super(Example, self).__init__(*args, **kwargs)

    self.InitUI()

  def InitUI(self):

    menubar = wx.MenuBar()
    fileMenu = wx.Menu()
    fileItem = fileMenu.Append(wx.ID_EXIT, 'Quit', 'Quit application')
    menubar.Append(fileMenu, '&File')
    self.SetMenuBar(menubar)

    self.Bind(wx.EVT_MENU, self.OnQuit, fileItem)

    self.SetSize((300, 200))
    self.SetTitle('Simple menu')
    self.Centre()

  def OnQuit(self, e):
    self.Close()


def main():

  app = wx.App()
  ex = Example(None)
  ex.Show()
  app.MainLoop()


if __name__ == '__main__':
  main()

wxPython tutorial – Jan Bodnar

You can check your virtual environment in PyCharm -> Preferences -> Project -> Project Interpreter. There you can also press the + symbol at the bottom left to install wxpython there. (Which will basically pip install the package inside the virtualenv your project uses.)

Dodaj komentarz