Monitor szeregowy na makowym Terminalu

Aby otworzyć monitor szeregowy w makowym terminalu należy użyć komendy:

screen <serial_port> <baud_rate>

Serial port znajdziemy wpisując komendę:

ls -al /dev/cu*

Wyświetlą się wszystkie używane porty. Pamiętajmy żeby podłączyć wcześniej pod USB urządzenie z którym chcemy się komunikować.
Bound rate to szybkość przesyłu danych, którą ustawiamy funkcją Serial.begin() w skeczu. Najczęściej używana to 9600.
W moim przypadku komenda uruchomienia monitora szeregowego dla Arduino UNO wygląda tak:

screen /dev/cu.usbmodem1413101 9600

Terminal przechodzi w funkcję monitora szeregowego.
Aby wrócić do głównego okna terminala wpisujemy Ctrl + A następnie Ctrl + D.
Przywracamy monitor szeregowy wpisując screen -r.
Jeśli chcemy zakończyć sesję piszemy CTRL+A następnie ‘K‘.

LINKI

Dodaj komentarz