Operator “==” czy “===”? JavaScript

“Standardowe operatory(== i !=) porównują dwa operandy bez względu na ich typ. Operatory porównania identyczności(=== i !==) dokonują porównania równości na operandach tego samego typu.”

⊥ Źródło: Operatory porównania JavaScript | MDN

Dodaj komentarz