Rekurencja w JS (recursion)

⊥Źródło: Coding Challenge #77: Recursion

Rekurencja w przypadku języków programowania to odwoływanie się funkcji do samej siebie. Trzeba pamiętać o ustawieniu warunku powtarzalności, bo inaczej program się nam zapętli, a wiatrak komputera będzie cierpiał.

var skala = 0.5;

Oto przykład programu wykorzystującego rekurencję. Efekt powyżej.

function setup() {
createCanvas(600, 600);
}

function draw() {
background(255);
noFill();
strokeWeight(0.4);
stroke(255, 0, 255);
//ellipse(300, 200, 300);
narysujOkrag(300, 300, 300);
}

function narysujOkrag(x, y, d){
  ellipse(x, y, d);
  if (d > 7){
  narysujOkrag(x + d * skala, y, d * skala);
  narysujOkrag(x - d * skala, y, d * skala);
  narysujOkrag(x, y - d * skala, d * skala);
  narysujOkrag(x, y + d * skala, d * skala);
  }
}

Dodaj komentarz