MicroPython Timer

Biblioteka wbudowana time (MicroPython w wersji 1.18 gdy piszę ten artykuł), posiada klasę Timer dzięki której możemy kontrolować wydarzenia w czasie tak jak w w wielu timerach Arduino. Poniżej kilka przykładów użycia:

Nieśmiertelne miganie diody:

from machine import Pin, Timer    #importing pin, and timer class
led= Pin(16, Pin.OUT)       # GPIO16 as led output

led.value(0)       #LED is off
timer=Timer(-1)

timer.init(period=1000, mode=Timer.PERIODIC, callback=lambda t:led.value(not led.value()))  #initializing the timer

Użycie funkcji zdefiniowanej zewnętrznie:

from machine import Timer 
tim=Timer(-1)

def mycallback(t):
  print('OK')

# periodic with 100ms period
tim.init(period=2000, callback=mycallback)

# one shot firing after 1000ms
tim.init(mode=Timer.ONE_SHOT, period=1000, callback=mycallback)

LINKI

Dodaj komentarz