Wyświetlacz LED 4 cyfry sterownik TM1637 Arduino, MicroPython

Na Allegro nabyłem wyświetlacze 4-ro liczbowe 7-segmentowe z dwukropkiem w środku. Tak wygląda:

rys. Wyświetlacz LED

Wyświetlacz kontroluje układ TM1637 na który mamy dobre sterowniki w Arduino i MicroPythonArduino

Prosty kod do szybkiego użycia wyświetlacza:
Wzór do tworzenia napisów z pomocą metody setSegments()
uint8_t full[]={
   SEG_A|SEG_B|SEG_C|SEG_D|SEG_E|SEG_F|SEG_G,
   SEG_A|SEG_B|SEG_C|SEG_D|SEG_E|SEG_F|SEG_G,
   SEG_A|SEG_B|SEG_C|SEG_D|SEG_E|SEG_F|SEG_G,
   SEG_A|SEG_B|SEG_C|SEG_D|SEG_E|SEG_F|SEG_G
};

Ważniejsze funkcje:

setBrightness(brightness, true/false)

Funkcja ustawiająca jasność wyświetlacza. Możemy ustawiać jasność od 0 (najniższa) do 7 (najwyższa). Drugi parametr włącza (true) lub wyłącza (false) diody na wyświetlaczu.

Linki


Podłączenie modułu:

tm = tm1637.TM1637(clk=Pin(5), dio=Pin(4)) 

ESP8266 z modułem łączymy:

Moduł TM1637ESP8266
CLKGPIO5 / D1
DIO GPIO4 / D2

Metody – MicroPython

Pobierz lub ustaw jasność.

brightness(val=None)

Napisz jeden lub więcej segmentów przy danym przesunięciu.

write(segments, pos=0)

Konwertowanie pojedynczej cyfry szesnastkowej (0x00-0x0f) na segment.

encode_digit(digit)

Konwertowanie ciągu na listę segmentów.

encode_string(string)

Konwertowanie pojedynczego znaku na segment.

encode_char(char)

Wyświetl liczbę w formacie szesnastkowym od 0000 do FFFF.

hex(val)

Wyświetl liczbę od -999 do 9999, wyrównaną do prawej.

number(num)

Wyświetl 2 niezależne liczby po obu stronach (opcjonalnego) dwukropka, z zerami wiodącymi.

numbers(num1, num2, colon=True)

Wyświetl temperaturę od -9 do 99, a następnie stopnie C.

temperature(num)

Pokaż ciąg znaków na wyświetlaczu. Skrót od write(encode_string()). Ograniczone do pierwszych 4 znaków.

show(string, colon=False)
 

Wyświetl ciąg na wyświetlaczu, przewijanie od prawej do lewej, regulowana prędkość. Ciąg zaczyna się poza ekranem i przewija się do momentu poza ekranem przy 4 klatkach na sekundę domyślnie.

scroll(string, delay=250)

Fonty

Display Bin Hex Dec
0 0b00111111 0x3F 63
1 0b00000110 0x06 6
2 0b01011011 0x5B 91
3 0b01001111 0x4F 79
4 0b01100110 0x66 102
5 0b01101101 0x6D 109
6 0b01111101 0x7D 125
7 0b00000111 0x07 7
8 0b01111111 0x7F 127
9 0b01101111 0x6F 111
A 0b01110111 0x77 119
b 0b01111100 0x7C 124
C 0b00111001 0x39 57
d 0b01011110 0x5E 94
E 0b01111001 0x79 121
F 0b01110001 0x71 113
G 0b00111101 0x3D 61
H 0b01110110 0x76 118
I 0b00000110 0x06 6
J 0b00011110 0x1E 30
K 0b01110110 0x76 118
L 0b00111000 0x38 56
M 0b01010101 0x55 85
n 0b01010100 0x54 84
O 0b00111111 0x3F 63
P 0b01110011 0x73 115
q 0b01100111 0x67 103
r 0b01010000 0x50 80
S 0b01101101 0x6D 109
t 0b01111000 0x78 120
U 0b00111110 0x3E 62
v 0b00011100 0x1C 28
W 0b00101010 0x2A 42
X 0b01110110 0x76 118
y 0b01101110 0x6E 110
Z 0b01011011 0x5B 91
blank 0b00000000 0x00 0
0b01000000 0x40 64
* 0b01100011 0x63 99

Dodaj komentarz