Wyświetlacz LED 4 cyfry sterownik TM1637 ARDUINO

U pani doroty44 z Allegro nabyłem wyświetlacz 4-ro liczbowy 7-segmentowy z dwukropkiem na środku

Prosty kod do szybkiego użycia wyświetlacza:

Ważniejsze funkcje:

setBrightness(brightness, true/false)

Funkcja ustawiająca jasność wyświetlacza. Możemy ustawiać jasność od 0 (najniższa) do 7 (najwyższa). Drugi parametr włącza (true) lub wyłącza (false) diody na wyświetlaczu.

LINKI:

Dodaj komentarz