Gramy melodyjki czyli poznajemy funkcję tone() i bibliotekę pitches.h

Polecenie tone() służy do generowania dźwięków przez dowolną płytkę Arduino z ATmega328. Można go używać też ze słabszym procesorem ATtiny85, ale o tym później.

Poniżej specyfikacja:

https://www.arduino.cc/en/Tutorial/toneMelody

POŁĄCZENIE:

KOD:

Aby nasz kod zadziałał musimy dołączyć bibliotekę pitches.h.
W oknie programu Arduino IDE otwieramy zakładkę New Tab, wpisujemy nazwę pitches.h

i kopiujemy zawartość okna poniżej

 /*************************************************
 * Public Constants
 *************************************************/

#define NOTE_B0 31
#define NOTE_C1 33
#define NOTE_CS1 35
#define NOTE_D1 37
#define NOTE_DS1 39
#define NOTE_E1 41
#define NOTE_F1 44
#define NOTE_FS1 46
#define NOTE_G1 49
#define NOTE_GS1 52
#define NOTE_A1 55
#define NOTE_AS1 58
#define NOTE_B1 62
#define NOTE_C2 65
#define NOTE_CS2 69
#define NOTE_D2 73
#define NOTE_DS2 78
#define NOTE_E2 82
#define NOTE_F2 87
#define NOTE_FS2 93
#define NOTE_G2 98
#define NOTE_GS2 104
#define NOTE_A2 110
#define NOTE_AS2 117
#define NOTE_B2 123
#define NOTE_C3 131
#define NOTE_CS3 139
#define NOTE_D3 147
#define NOTE_DS3 156
#define NOTE_E3 165
#define NOTE_F3 175
#define NOTE_FS3 185
#define NOTE_G3 196
#define NOTE_GS3 208
#define NOTE_A3 220
#define NOTE_AS3 233
#define NOTE_B3 247
#define NOTE_C4 262
#define NOTE_CS4 277
#define NOTE_D4 294
#define NOTE_DS4 311
#define NOTE_E4 330
#define NOTE_F4 349
#define NOTE_FS4 370
#define NOTE_G4 392
#define NOTE_GS4 415
#define NOTE_A4 440
#define NOTE_AS4 466
#define NOTE_B4 494
#define NOTE_C5 523
#define NOTE_CS5 554
#define NOTE_D5 587
#define NOTE_DS5 622
#define NOTE_E5 659
#define NOTE_F5 698
#define NOTE_FS5 740
#define NOTE_G5 784
#define NOTE_GS5 831
#define NOTE_A5 880
#define NOTE_AS5 932
#define NOTE_B5 988
#define NOTE_C6 1047
#define NOTE_CS6 1109
#define NOTE_D6 1175
#define NOTE_DS6 1245
#define NOTE_E6 1319
#define NOTE_F6 1397
#define NOTE_FS6 1480
#define NOTE_G6 1568
#define NOTE_GS6 1661
#define NOTE_A6 1760
#define NOTE_AS6 1865
#define NOTE_B6 1976
#define NOTE_C7 2093
#define NOTE_CS7 2217
#define NOTE_D7 2349
#define NOTE_DS7 2489
#define NOTE_E7 2637
#define NOTE_F7 2794
#define NOTE_FS7 2960
#define NOTE_G7 3136
#define NOTE_GS7 3322
#define NOTE_A7 3520
#define NOTE_AS7 3729
#define NOTE_B7 3951
#define NOTE_C8 4186
#define NOTE_CS8 4435
#define NOTE_D8 4699
#define NOTE_DS8 4978

Kod, który pochodzi ze strony arduino.cc nieco zmodyfikowałem. Postanowiłem zagrać kilka standardów i kawałeczek walca ze Suity nr.2 Szostakowicza.


#include "pitches.h"

void setup(){
pinMode(8, OUTPUT);
}

void loop(){

playMelody1();
delay(1000);
playMelody2();
delay(1000);
playMelody3();
delay(1000);
}

void playMelody1(){

//Honeysuckle rose standard

int melody[] = {
NOTE_C5, NOTE_AS4, NOTE_D4, NOTE_F4, NOTE_A4,
NOTE_C5, NOTE_AS4, NOTE_D4, NOTE_F4, NOTE_A4,
NOTE_C5, NOTE_AS4, NOTE_D4, NOTE_F4, NOTE_A4, NOTE_A4, NOTE_A4,
NOTE_A4, NOTE_G4, NOTE_F4, NOTE_D4, NOTE_F4, NOTE_F4, NOTE_F4,
NOTE_A4, NOTE_G4, NOTE_F4, NOTE_D4, NOTE_F4, 0
};

int noteDurations[] = {
2, 1, 2, 1, 6,
2, 1, 2, 1, 6,
2, 1, 2, 1, 3, 3, 6,
2, 1, 2, 1, 3, 3, 12,
2, 1, 2, 1, 12, 12
};

for (int thisNote = 0; thisNote < sizeof(melody)/sizeof(int); thisNote++) {

int noteDuration = 100 * noteDurations[thisNote];
tone(8, melody[thisNote], noteDuration);

// to distinguish the notes, set a minimum time between them.
// the note's duration + 30% seems to work well:
int pauseBetweenNotes = noteDuration * 1.30;
delay(pauseBetweenNotes);

noTone(8);
}
}

void playMelody2(){

//Дмитрий Дмитриевич Шостакович walc nr.2 
int melody[] = {<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span>NOTE_A5, NOTE_F5, NOTE_E5, NOTE_D5};
int noteDurations[] = {3, 2, 1, 6};

for (int thisNote = 0; thisNote &amp;amp;lt; sizeof(melody)/sizeof(int); thisNote++) {
int noteDuration = 200 * noteDurations[thisNote];
tone(8, melody[thisNote], noteDuration);

int pauseBetweenNotes = noteDuration * 1.3;
delay(pauseBetweenNotes);

noTone(8);
}
}

void playMelody3(){

//Tea for two

int melody[] = {
NOTE_F4, NOTE_D4, NOTE_E4, NOTE_D4, NOTE_F4, NOTE_D4, NOTE_E4, NOTE_C4,
NOTE_E4, NOTE_C4, NOTE_D4, NOTE_C4, NOTE_E4, NOTE_C4, NOTE_D4, NOTE_C4,
NOTE_F4, NOTE_D4, NOTE_E4, NOTE_D4, NOTE_F4, NOTE_D4, NOTE_E4, NOTE_C4, NOTE_A4, 0
};

int noteDurations[] = {
3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1,
3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1,
3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 8, 8
};

for (int thisNote = 0; thisNote &amp;amp;lt; sizeof(melody)/sizeof(int); thisNote++) {

int noteDuration = 170 * noteDurations[thisNote];
tone(8, melody[thisNote], noteDuration);

// to distinguish the notes, set a minimum time between them.
// the note's duration + 30% seems to work well:
int pauseBetweenNotes = noteDuration * 1.30;
delay(pauseBetweenNotes);

noTone(8);
}
}

Dodaj komentarz