Magistrala I²C (i2c)

Za Wikipedia:
I²C – szeregowa, dwukierunkowa magistrala służąca do przesyłania danych w urządzeniach elektronicznych. Została opracowana przez przedsiębiorstwo Philips[1] na początku lat 80. Znana również pod akronimem IIC, którego angielskie rozwinięcie Inter-Integrated Circuit oznacza „pośrednik pomiędzy układami scalonymi”. Standard I²C określa dwie najniższe warstwy modelu odniesienia OSI: warstwę fizyczną i warstwę łącza danych.

POŁĄCZENIE
MODUŁ I2C Arduino UNOESP8266 D1 mini
VIN5 V lub 3,3 V3,3V
GNDGNDG
SCL (clock line)SCL lub A5D1
SDA (data line)SDA lub A4D2
BIBLIOTEKA Wire

LINKI

Dodaj komentarz