Sieć nRF24 i przesyłanie struktur

/*
Nadajnik
*/

/*
Nadajnik
*/
#include <RF24.h>
#include <RF24Network.h>


RF24 radio(7, 8);        // nRF24L01 (CE,CSN)
RF24Network network(radio);   // Include the radio in the network
const uint16_t this_node = 00;  // Address of this node in Octal format ( 04,031, etc)
const uint16_t node01 = 01; // (Address where the data is going)

struct package
 {
  float temp = 11.11;
  float hum = 22.22;
  uint16_t light = 33;
  uint16_t batt = 44; 
 };
typedef struct package Package;
Package data;

void setup() {

 Serial.begin(9600);

// SPI.begin();
 radio.begin();
 radio.setPALevel(RF24_PA_HIGH);
 network.begin(32, this_node); //(channel, node address)
}

void loop() {

 network.update();

 RF24NetworkHeader header(node01);   // (Address where the data is going)
 bool ok = network.write(header, &data, sizeof(data)); // Send the data
 Serial.println("sending array...");
 delay(1000);
}
/*
 * Odbiornik
 * 
 */

#include <RF24.h>
#include <RF24Network.h>

RF24 radio(7, 8); 
RF24Network network(radio);   // Include the radio in the network
const uint16_t this_node = 01;  // Address of this node in Octal format ( 04,031, etc)
//const uint16_t node00 = 00;   // (Address where the data is going)

struct package
 {
  float temp = 11.11;
  float hum = 22.22;
  uint16_t light = 33;
  uint16_t batt = 44; 
 };
typedef struct package Package;
Package incomingData;

void setup() {
 Serial.begin(9600);
 radio.begin();
 radio.setPALevel(RF24_PA_HIGH);
 network.begin(32, this_node); //(channel, node address)
}

void loop() {
 
 network.update();
 while ( network.available() ) {   // Is there any incoming data?
  RF24NetworkHeader header;

  network.read(header, &incomingData, sizeof(incomingData)); // Read the incoming data
  
   Serial.println("Struktura, 4 elementy:");
   Serial.println(incomingData.temp);
   Serial.println(incomingData.hum);
   Serial.println(incomingData.light);
   Serial.println(incomingData.batt);
   Serial.println("Koniec");

 }

}

Pożyteczna funkcja, która wysyła dane, w tym przypadku strukturę package składającą się z dwóch elementów: koloru i jasności diody RGB, do węzła nodeNumber.

deklaracja struktury

struct package // paczka danych wychodzących: kolor i jasność
{
 uint32_t c = 0xFF3333;
 uint16_t b = 100;
};
typedef struct package Package;
Package sendData;
...

funkcja

RF24SendData(to_node, sendData);

deklaracja funkcji

// funkcja wysyła strukturę do konkretnego węzła nRF24
void RF24SendData(uint16_t nodeNumber, package dataValue)
{
 RF24NetworkHeader header(nodeNumber);   // (adres węzła do którego wysyłamy dane)
 bool ok = network.write(header, &dataValue, sizeof(dataValue)); // wysyłanie danych
 if (ok) {
  Serial.println("Poszło!");
  Serial.println(dataValue.c, HEX);
  Serial.println(dataValue.b);
 }
}

Struktura, przykład dodawania zmiennych typu string, funkcja strcpy

Jeśli w strukturze mamy tablicę typu char dodanie lub zamianę elementu można wykonać używając funkcji strcpy

// Arduino Uno

struct buttons
{
 int color[3];
 int positions[4];
 char stringi[20];
 void (*fn)();
};

// Declare the functions here, or use prototyping
void func1();
void func2();

buttons test[] =
{
 { {0, 0, 0},  {0, 0, 100, 100}, "Oryginalny tekst", func1 },
 { {40, 40, 40}, {50, 50, 10, 10}, "Drugi tekst", func2 },
};

void setup()
{
 Serial.begin(115200);
 Serial.println();
 Serial.println(__FILE__);
 Serial.println(__DATE__);
 printf("\n\tNazwa pliku: %s\n\tData kompilacji: %s\n", __FILE__, __DATE__);
 Serial.println("Calling the functions:");
 Serial.println( test[0].stringi);
 test[0].fn();
 test[1].fn();
}

void loop()
{
}

void func1()
{

 Serial.println("Wykonywana func1");
 strcpy(test[0].stringi, "Skopiowany tekst");

}

void func2()
{
 Serial.println("Wykonywana func2");
 Serial.println( test[0].stringi);
}
LINKI

Dodaj komentarz