Tani czujnik zbliżeniowy RPR220, bistabilny wyłącznik światła.

RPR220 jest czujnikiem zbliżeniowym opartym o fotodiodę i tranzystor. Czujniki tego typu składają się z 2 elementów: emitera oraz detektora. Emiter wysyła sygnał o określonej częstotliwości, który odbijając się od przeszkody wraca do detektora.

Karta techniczna RPR220.

Przy tym projekcie korzystałem z tekstu na instructables.com:  Cheap Sensors: RPR220 by sdfgeoff

Podłączenie do Arduino jest proste i wymaga użycia jedynie dwóch rezystorów:

RPR220

Tak to działa:

Muszę powiedzieć, że jestem mile zaskoczony precyzją działania czujnika. Reaguje już na przeszkodę znajdującą się w odległości ok. 40 cm, więc możemy go śmiało wykorzystać na przykład jako włącznik światła w szafie po otwarciu drzwi.

Kod programu:

#define IR_INPUT_PIN A0
#define IR_LED_PIN 2
#define LED_PIN 13
int STAN_LED=0;
 
void setup(){
 Serial.begin(9600);
 pinMode(IR_INPUT_PIN, INPUT);
 pinMode(IR_LED_PIN, OUTPUT);
 pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}
 
void loop(){
 int ambient = 0;
 int lit = 0;
 int value = 0;
 
 digitalWrite(IR_LED_PIN, LOW);
 delay(5);              //To give ADC and LED transition time
 ambient = analogRead(IR_INPUT_PIN);
 
 digitalWrite(IR_LED_PIN, HIGH);
 delay(5);
 lit = analogRead(IR_INPUT_PIN);
 
 value = lit - ambient;
 
 if(value>60 & !STAN_LED){
  digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
  STAN_LED=1;
 }
 else
 {
  digitalWrite(LED_PIN, LOW);
  STAN_LED=0;
 }
 
  Serial.println(value);
 
}

Wariant drugi:

Postanowiłem wykorzystać czujnik jako zbliżeniowy, bistabilny włącznik światła. Przesłonięcie ręką włącza, albo wyłącza lampę. Tak to wygląda:

I odpowiedni kod:


#define IR_INPUT_PIN A0
#define IR_LED_PIN 2
#define LED_PIN 13
 
boolean ledState = 0;
boolean prevLedState = 0;
int counter = 0;
 
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 pinMode(IR_INPUT_PIN, INPUT);
 pinMode(IR_LED_PIN, OUTPUT);
 pinMode(LED_PIN, OUTPUT); 
 
} 
 
void loop() {
  int ambient = 0;
  int lit = 0;
  int value = 0;
 
digitalWrite(IR_LED_PIN, LOW);
 delay(5);
 ambient = analogRead(IR_INPUT_PIN);  // czytanie sygnalu otoczenia bez wyslania IR
digitalWrite(IR_LED_PIN, HIGH);
 delay(5);
 lit = analogRead(IR_INPUT_PIN);
 value = lit - ambient;
 Serial.print("value = ");
 Serial.println( value);
 
// ustalenie przy jakim zbliżeniu ręki włączamy LED
 if(value>40){
  ledState=1;
 }else{
  ledState=0;
  }
 delay(5);
 
 if (ledState != prevLedState && ledState) { // jeśli LED zmienił stan i było zasłonięcie
 
   counter++;        // liczymy ilość zasłon
 
    if (!isEven(counter)) // sprawdzamy czy liczba zasłon jest nieparzysta
      {digitalWrite(LED_PIN, LOW);
      counter=0;} // zerujemy licznik zasłon, żeby nie mnożyć bytów 😉
    else
      {digitalWrite(LED_PIN, HIGH);}
 
 }
 
 prevLedState = ledState;  // zapamiętujemy nowy stan LED
 
}
 
int isEven(int x) // funkcja ustalania parzystości
{
if ((x%2)==0) return 0;
else return 1;
}

Dodaj komentarz