Usypianie Arduino

KOD

W przypadku Arduino Nano po uśpieniu komendą: set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN); oraz sleep_cpu(); pobór prądu spadł z ok. 15 mA do 5,28 mA. Dodatkowo wylutować można power led albo przeciąć ścieżkę. Kod od Ab Kurk. Wybudzanie z uśpienia przerwaniem realizowanym przez ustawienie na pinie D2 niskiego stanu (zwieramy D2 z GND). Polecenie: attachInterrupt(0, wakeUp, LOW). Funkcja wakeUP realizuje dwa polecenia: sleep_disable(); oraz detachInterrupt(0);

Inne tutoriale

https://thekurks.net/blog/2018/1/24/guide-to-arduino-sleep-mode

LINKI

LINKI

Dodaj komentarz