128×64 LCD OLED LED wyświetlacz na I2C

128×64 Blue LED display module for Arduino

SPECYFIKACJA

Description:
128*64 LED display module for Arduino, supports many control chip.
Fully compatible with Arduino, 51 Series, MSP430 Series, STM32 / 2, CSR IC, etc.
Ultra-low power consumption: full screen lit 0.08W
Super high brightness and contrast are adjustable
With embedded driver/controller
Interface type is IIC
Pin Definition: GND, VCC ,SCL, SDA
Pins: 4 pins
Voltage: 3V ~ 5V DC
Working Temperature: -30 ℃ ~ 70 ℃
Character Colors: Blue(as pictures show)
Drive Duty: 1/64 Duty
High resolution: 128 * 64
Panel Dimensions: 26.70* 19.26* 1.85mm/1.03*0.76*0.07 inch(approx)
Active Area: 21.74* 11.2mm /0.86*0.44 inch(approx)
Driver IC: SSD1306

POŁĄCZENIE

MODUŁ I2C Arduino UNOESP8266 D1 mini
VIN5 V lub 3,3 V3,3V
GNDGNDG
SCL (clock line)SCL lub A5D1
SDA (data line)SDA lub A4D2

BIBLIOTEKI

Uwaga!
Adafruit każe wybrać jeden z trzech ekranów dla kompatybilności ze starymi kodami na które możemy trafić w sieci. Nowe kody ignorują deklarację #define SSD1306_128_64 używając konstruktora ustawiającego rozdzielczość ekranów. Tak więc możemy od razu edytować bibliotekę Adafruit_SSD1306.h wybierając odpowiedni ekran, lub zrobić to w razie nieprawidłowego wyświetlenia przy starym kodzie pobranym z sieci. Jeśli pisać będziemy nowy program dla innego typu ekranu, użyjemy metody ustawiającej nową rozdzielczość.

ifndef Adafruit_SSD1306_H
define Adafruit_SSD1306_H
// ONE of the following three lines must be #defined:
define SSD1306_128_64 ///< DEPRECTAED: old way to specify 128×64 screen
//#define SSD1306_128_32 ///< DEPRECATED: old way to specify 128×32 screen
//#define SSD1306_96_16 ///< DEPRECATED: old way to specify 96×16 screen
// This establishes the screen dimensions in old Adafruit_SSD1306 sketches
// (NEW CODE SHOULD IGNORE THIS, USE THE CONSTRUCTORS THAT ACCEPT WIDTH
// AND HEIGHT ARGUMENTS).

LINKI

https://www.instructables.com/id/Fun-With-OLED-Display-and-Arduino/

Dodaj komentarz