Arduino Uno + MH-SD Card Module

Dziś łączymy moduł karty SD z Arduino. Inicjujemy, zapisujemy i odczytujemy plik tekstowy na pustej karcie SD. Moja karta ma 1 GB pamięci i została sformatowana do FAT32.

Uwaga! W sklepie Bootland zauważyłem ostrzeżenia, że łącząc moduł z Arduino (Uno) trzeba zastosować konwerter napięć. Podobno można spalić kartę. Zaryzykowałem, nic się nie spaliło (jak dotąd). Może jest podobnie jak z wyświetlaczem Nokii, kto nie wie temu działa na 5V.;)

MH-SD Card Module_yar2Czytnik kupiłem w sklepie Hipros.

Polecam znakomity tutorial ze strony “Henry’s Bench”. Kody poniżej pochodzą właśnie stamtąd.

Schemat połączeń modułu z Arduino Uno:
GND-GND
MISO-D12
SCK-D13
MOSI-D11
CS-D10
5V-5V

Kod1:

//Henry's Bench
// LC Studio SD Card Initializing Tutorial
//Connections: MOSI - pin 11, MISO - pin 12, CLK - pin 13, CS - pin 10

#include <SD.h>
#include <SPI.h>

int cs = 10; // Set Chip Select to pin ten

void setup()
{
 // Open serial communications and wait for port to open:
 Serial.begin(9600);
 while (!Serial) {

 }
 Serial.println("Initializing SD card...");
 Serial.println();

 pinMode(cs, OUTPUT);

 // Documentation says you're supposed to do this
 // even if you don't use it:
 pinMode(SS, OUTPUT);

 // see if the card is present and can be initialized:
 if (!SD.begin(cs)) {
  Serial.println("SD did not initiliaze");
  while (1) ;
 }
 Serial.println("SD initialized.");
}

void loop()
{
}

Kod2:

//Henry's Bench
// LC Studio SD Card Create and Write to File Tutorial
//Connections: MOSI - pin 11, MISO - pin 12, CLK - pin 13, CS - pin 10

#include <SD.h>
#include <SPI.h>

int cs = 10; // Set Chip Select to pin ten

File myFile; // a File Object

void setup()
{
//
char myFileName[] = "MyFile.txt"; // The name of the file we will create

// Open serial communications and wait for port to open:
Serial.begin(9600);
while (!Serial) {

}
Serial.println("Initializing SD card...");
Serial.println();

pinMode(cs, OUTPUT);

// Documentation says you're supposed to do this
// even if you don't use it:
pinMode(SS, OUTPUT);

// see if the card is present and can be initialized:
if (!SD.begin(cs)) {
Serial.println("SD did not initiliaze");
while (1) ;
}
Serial.println("SD initialized.");

// Lets check to make sure that the SD card doesn't already have our file
if (! SD.exists(myFileName)){
// This next statement will open a file for writing if it exists
// If it does not exist, it will create that file. That's what we're doing here.
myFile = SD.open(myFileName, FILE_WRITE);
// This next statement checks to see if the file
myFile.println("My 1st Line of Data"); // Send Your First Line to that file
myFile.flush(); // Save it.
}
else{
// We got here because the file already exists.
// Therefore we're simple opening the file and writing to it. We will add another line at the end.
myFile = SD.open(myFileName, FILE_WRITE);
myFile.println("Another Line of Data"); // Send Your First Line to that file
myFile.flush();

}

Serial.println("Done Writing");

}
void loop()
{
}

Kod3:

//Henry's Bench
// LC Studio SD Card Read From File Tutorial
//Connections: MOSI - pin 11, MISO - pin 12, CLK - pin 13, CS - pin 10

#include <SD.h>
#include <SPI.h>

int cs = 10; // Set Chip Select to pin ten

File myFile; // a File Object

void setup()
{
//
char myFileName[] = "MyFile.txt"; // The name of the file we will create
String LineString = "";
// Open serial communications and wait for port to open:
Serial.begin(9600);
while (!Serial) {

}
Serial.println("Initializing SD card...");
Serial.println();

pinMode(cs, OUTPUT);

// Documentation says you're supposed to do this
// even if you don't use it:
pinMode(SS, OUTPUT);

// see if the card is present and can be initialized:
if (!SD.begin(cs)) {
Serial.println("SD did not initiliaze");
while (1) ;
}
Serial.println("SD initialized.");
Serial.println();
Serial.println("Reading MyFile.txt...");
Serial.println();

// Open our File for Reading
myFile = SD.open(myFileName, FILE_READ);

// Keep Reading String until there are no more
while (myFile.available() != 0) {
// read the string until we have a newline
// Careful on using this where you don't have newlines.

LineString = myFile.readStringUntil('\n');
Serial.println(LineString);
}
myFile.close();

Serial.println();
Serial.println("Done");
}

void loop()
{

}

LINKI

Dodaj komentarz