Arduino i MQ-2. Czujnik gazów i dymu

Czujnik gazu i dymu MQ-2 jest prostym modułem, który można wykorzystać przy budowie instalacji ostrzegającej przed ulatniającym się gazem albo dymem.

Nota techniczna czujnika MQ-2:

https://www.dropbox.com/s/7kcfp1z5bhq492l/Czujnik%20dymu%20MQ-2.pdf?dl=0

Na filmie pokazuję zmiany napięcia wyjściowego w reakcji czujnika na gaz z zapalniczki.


Schemat połączeń:

MQ-2_connect

Kod:

// Digital pin 8 will be called 'pin8'
int pin8 = 8;
// Analog pin 0 will be called 'sensor'
int sensor = A0;
// Set the initial sensorValue to 0
int sensorValue = 0;

// The setup routine runs once when you press reset
void setup() {
 // Initialize the digital pin 8 as an output
 pinMode(pin8, OUTPUT);
 // Initialize serial communication at 9600 bits per second
 Serial.begin(9600);
}

// The loop routine runs over and over again forever
void loop() {
 // Read the input on analog pin 0 (named 'sensor')
 sensorValue = analogRead(sensor);
 // Print out the value you read
 Serial.println(sensorValue, DEC);
 // If sensorValue is greater than 500
 if (sensorValue > 800) {
  // Activate digital output pin 8 - the LED will light up
  digitalWrite(pin8, HIGH);
 }
 else {
  // Deactivate digital output pin 8 - the LED will not light up
  digitalWrite(pin8, LOW);
 }

}

Dodaj komentarz