PIR czyli czujnik ruchów człowieka

Czujnik ruchu PIR (ang. Passive Infra Red) HC-SR501 jest modułem, który umożliwia budowę urządzeń reagujących na ruch osób w pomieszczeniu. Również tych nieporządanych.

Informacje na temat PIR znajdziemy w Wikipedii.

Połączenia:

PIR_connect_OK

Moduł podłączamy trzema przewodami. GND i VCC jak zwykle, czyli masa i +5V, natomiast OUT do D2 w Arduino. Regulacja prosta jak drut: lewy potencjometr wpływa na czułość modułu, czym bardziej kręcimy w prawo, tym złapie ruch obiektu bardziej odległego. (U mnie 4 metry). Prawy potencjometr reaguje na czas utrzymania na OUT wysokiego stanu. Czyli jak długo świecić będzie dioda po ustaniu ruchu.

I jeszcze jedna ważna regulacja, którą umożliwia moduł. Zworką po lewej stronie ustalić możemy czy moduł reagować będzie stanem wysokim od zanotowania ruchu do czasu aż ten ustanie (ustawienie domyślne H), lub tylko na odnotowanie pierwszego ruchu obiektu (zworka w pozycji L).

PIR rear view yar OK

Kod:

/*==========================
Czujnik ruchu PIR HC-SR501
Czujnik - D2
LED - D13
============================*/
void setup(){
 pinMode(13,OUTPUT);
 pinMode(2,INPUT);
 Serial.begin(9600);
}
void loop(){
digitalWrite(13,digitalRead(2));
if (digitalRead(2)) {
  Serial.println('PIR OUT - STAN WYSOKI');
  }
  else
  {Serial.println('PIR OUT - STAN NISKI');
  }
}

Dodaj komentarz