ATMega328 usypiana

Źródło: www.rocketscream.com
Usypianie Atmega328 jest banalnie proste. Procesor uśpiony, bez peryferiów pobiera około 0,04 mA* prądu, bez uśpienia około 7-8 mA. To znaczna różnica. Posłużyłem się biblioteką LowPower.h. Poniżej lekko zmodyfikowany szkic w którym dodatkowo zadeklarowałem wszystkie piny jako wyjścia. Podobno dzięki temu oszczędza się kilka kilka mA.

* sprawdzałem przy taktowaniu 16MHz, kwarc naturalnie zewnętrzny

// **** INCLUDES *****
#include "LowPower.h"

void setup()
{
 //pinMode(7, OUTPUT);
 
 for ( int i = 0; i < 20; i++) {
  pinMode(i, OUTPUT);
 }
}

void loop()
{

 sleepForTwoMinutes();

 // Do something here
 // Example: Read sensor, data logging, data transmission.
 digitalWrite(7, HIGH);  // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
 delay(6000);            // wait for a second
 digitalWrite(7, LOW);
 delay(1000);

}

void sleepForTwoMinutes()
{

 for (int i = 0; i < 15; i++)
  // Enter power down state for 8 s with ADC and BOD module disabled
  LowPower.powerDown(SLEEP_8S, ADC_OFF, BOD_OFF);
}

Dodaj komentarz