DS3231 RTC i ESP8266, nowsza biblioteka

Biblioteka którą używałem z Nano we wcześniejszym wpisie nie chciała działać z D1 mini. W przepastnym internecie po sekundzie znalazłem artykuł i bibliotekę, która współpracuje z ESP8266.

Łączenie z ESP8266 (D1 mini):
SDA – D2
SCL – D1

Prosty szkic pokazujący wykorzystanie biblioteki

Ustawianie czasu wg czasu z komputera:
rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));

Dodaj komentarz