Blynk mini tutorial – Led status on button

Przykład pokazuje jak powiązać odczytanie stanu konkretnego PIN-u na płytce z widżetem LED (zapalenie diody) w aplikacji Bynk. Czyli sytuacja odwrotna od typowego zapalenia diody przyciskiem button w aplikacji.

POŁĄCZENIE
  1. Włączamy przycisk monostabilny (button) między GPIO1 (TX) a GND. Dotyczy Wemos D1 mini
  2. W aplecie Blynk tworzymy widżet LED ustawiając V3 jako INPUT

Po naciśnięciu fizycznego przycisku na ekranie aplikacji zapala się wirtualna dioda LED powiązana z wirtualnym pinem V3

KOD

https://gist.github.com/yarogniew/efbb00f71d3ce8ca8907ba616c213927

DOKUMENTACJA

Dodaj komentarz