Cayenne – witryna dla IoT

Polecam świetny kanał ACROBOTIC z YouTube. Cayenne z kolei to konstruktor projektów IoT typu przeciągnij i upuść, który umożliwia szybkie tworzenie i udostępnianie projektów urządzeń i czujników za pośrednictwem MQTT. Nie piszę więcej, bo facet na filmie świetnie wyjaśnia jak z olbrzymich możliwości witryny korzystać.

BIBLIOTEKA
PRZYKŁADOWY SZKIC
// This example shows how to connect to Cayenne using an ESP8266 and send/receive sample data.
// Make sure you install the ESP8266 Board Package via the Arduino IDE Board Manager and select the correct ESP8266 board before compiling.
// ACROBOTIC https://youtu.be/6YAnqHTm7_o?list=PL7a2CLd93-ftcPc3WMG_6SNRGFjXlHCUb

#define CAYENNE_DEBUG
#define CAYENNE_PRINT Serial
#define Pin_D1 5
#define Pin_D2 4
#include <CayenneMQTTESP8266.h>

// Informacje sieci WiFi.
char ssid[] = "nazwa";
char password[] = "hasło";

// Autoryzacja Cayenne. Przepisujemy ze strony po zalogowaniu.
char username[] = "MQTT Username";
char mqtt_password[] = "MQTT Password";
char client_id[] = "Client ID";

void setup() {

  Cayenne.begin(username, mqtt_password, client_id, ssid, password);
 pinMode(Pin_D1, OUTPUT);
 digitalWrite(Pin_D1, LOW);
 pinMode(Pin_D2, OUTPUT);
 digitalWrite(Pin_D2, LOW);

}

void loop() {
  Cayenne.loop();
  }

//Funkcja do pobierania danych z Cayenne
CAYENNE_IN(1)
{
  digitalWrite(Pin_D1, !getValue.asInt());
}
CAYENNE_IN(0)
{
 digitalWrite(Pin_D2, !getValue.asInt());
}

//Funkcja wysyłająca dane do Cayenne

CAYENNE_OUT_DEFAULT()
{
Cayenne.virtualWrite(6, temp, TYPE_TEMPERATURE, UNIT_FAHRENHEIT);
Cayenne.virtualWrite(7, hum, TYPE_RELATIVE_HUMIDITY, UNIT_PERCENT);
}

Dodaj komentarz