ESP8266-01 programowanie

ESP8266-01 jest jednym z najmniejszych mikrokontrolerów z WiFi na rynku. Ale też z najmniejszą ilością dostępnych pin-ów (teoretycznie dwoma). Choć nie jest aż tak źle. Polecam artykuł: How to Use the ESP8266-01 Pins and Leds

ŁĄCZENIE Z PROGRAMATOREM FTDI

  • Należy pamiętać by programator ustawiony był na napięcie 3.3V
  • Podczas wgrywania programu GPI0 musi być połączone z GND
  • W Arduino IDE->Narzędzia ustawiamy Płytka: “Generic ESP8266 Module” oraz port programatora
  • Wgrywamy skecz (na przykład nieśmiertelny Blink)
  • Odłączamy GPI0 od GND
  • Resetujemy moduł podłączając na moment EN do 3.3V
  • Jeśli wszystko poszło dobrze, miga nam dioda na pinie 2
  • Istotną rzeczą jest możliwość debugowania przez monitor portu szeregowego

PINOUT

SCHEMATY

LINKI

Dodaj komentarz