Nokia 5110 LCD, wyświetlacz stary ale jary

Nokia 5110 LCD, to bardzo dobry z powodu bardzo niskiej konsumpcji energii wyświetlacz grafiki. Ma też sprawdzone biblioteki: Adafruit_GFX, Adafruit_PCD8544 dla Arduino.
Oto schemat podłączenia LCD do Arduino UNO.

Najlepszy i prosty tutorial, który prezentuje możliwości graficzne ekranu znalazłem na stronie Roberta Bartusia, któremu dziękuję za świetny materiał. Kod pochodzi z tej samej witryny, oczywiście delikatnie go zmodyfikowałem dla prywatnych potrzeb.;)

KOD:

</pre>
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_PCD8544.h>

// Software SPI (slower updates, more flexible pin options):
// pin 7 - Serial clock out (SCLK)
// pin 6 - Serial data out (DIN)
// pin 5 - Data/Command select (D/C)
// pin 4 - LCD chip select (CS)
// pin 3 - LCD reset (RST)

//Adafruit_PCD8544 display = Adafruit_PCD8544(SCLK, DIN, D/C, CS, RST);
Adafruit_PCD8544 display = Adafruit_PCD8544(7, 6, 5, 4, 3);

void setup() {
display.begin(); //uruchom ekran
display.setContrast(40); //ustaw kontrast
display.clearDisplay(); //wyczyść bufor ekranu
}

void loop() {
display.setTextSize(1); //ustaw rozmiar czcionki na 1
display.setTextColor(BLACK); //ustaw kolor tekstu na czarny
display.setCursor(3,5); //ustaw kursor w pozycji 3 kolumna 5 wiersz
display.print("--yarogniew--");
display.drawLine(3, 13, 81, 13, BLACK); //draws a line from (x1,x2) to (y1,y2)

display.setTextColor(WHITE, BLACK); // 'inverted' text
display.setCursor(0,17); //ustaw kursor w pozycji 1 kolumna 12 wiersz
display.print(" Nokia 5110 ");

display.setTextColor(BLACK);
display.setCursor(3,30);
display.setTextSize(2);
display.print("TEST");

display.drawRect(1, 28, 50, 18, BLACK); //draws a rectangle from (x1,y1) to (x2,y2)

display.drawTriangle(61, 28, 78, 37, 61, 45, BLACK);
display.drawLine(53, 28, 53, 45, BLACK);
display.drawLine(55, 28, 55, 45, BLACK);
display.drawLine(57, 28, 57, 45, BLACK);
display.drawLine(59, 28, 59, 45, BLACK);
display.display();
}
<pre>

Linki:

Zasadniczo Nokia5110LCD jest przeznaczona do pracy z 3.3V. Arduino na pinach wysyła napięcia 5V, więc należałoby je obniżyć. Przy krótkich testach tragedii nie ma, ale gdyby monitor miał być używany w pracy ciągłej prawdopodobnie długo nie pożyje. Do redukcji można użyć układu 74HC4050. Dobry opis znajdziecie tu:
http://feriar-lab.pl/kurs-arduino-15-obsluga-lcd-nokia-5110-pcd8544/

Dodaj komentarz