RCWL-0516. Mikrofalowy sensor ruchu człowieka

RCWL-0516 to alternatywa dla czujnika PIR. Sprawdzę jak silna.

SPECYFIKACJA

RCWL-0516 microwave radar sensor module Human body induction switch module Intelligent sensor

 • Napięcie robocze: 4-28V
 • Prąd operacyjny: 2,8 mA (typowy); 3 mA (maks.)
 • Odległość wykrywania: 5-9 m
 • Moc transmisyjna: 20 mW (typowa); 30 mW (maks.)
 • Napięcie wejściowe: 3,2-3,4V
 • Prąd zasilania: 100 mA
 • Kontrola wstępna poziom niski: 0V
 • Kontrola wstępna wysoki poziom: 3.3V.
 • Temperatura pracy: -20 ~ 80 stopni Celsjusza

Uwaga! Stan logiczny HIGH wysyła napięcie 3.3V przy zasilaniu 5V. Jest zatem bezpieczny dla wejść ESP8266. Natomiast przy zasilaniu z NodeMCU 3.3V nie pracuje (prąd zasilania 100 mA).

ŁĄCZENIE

Łączenie jest banalnie proste.KARTA KATALOGOWA:


KODY:

/*
  RCWL-0516 czujnik ruchu pin 2 //arduino nano
  Po ustaniu ruchu program odlicza czas ustawiony w zmiennej "zwloka"
  i miga diodą na pinie 6

  Written by Jarogniew Milewski for "Arduino dla strasznych lamerów"
  http://arduino.net.pl
  Licensed under the MIT license.
  All text above must be included in any redistribution.

*/


#include "millisDelay.h"
millisDelay outMillisDelay, flashingMillisDelay;

#define motionSensor 2 //D2 nano
#define outLed 5
#define flashingLed 6

long sensorDelay = 15000; // zwłoka po ustaniu ruchu
int flashingSpeed = 500; // tempo migania diody

bool isDark = true;
bool moveStatus = false; // blokada pętli
bool ledOn = false;


void setup() {
 Serial.begin(9600);
 pinMode(outLed, OUTPUT);
 digitalWrite(outLed, LOW);
 pinMode(flashingLed, OUTPUT);
 digitalWrite(flashingLed, LOW);

 outMillisDelay.start(sensorDelay); // inicjowanie akcji biblioteki millisDelay
}

void loop() {

 if (isDark) {

  if (outMillisDelay.isFinished()) { // jeśli zakończone odliczanie
   digitalWrite(outLed, LOW);
   Serial.println("Wyłączam światło");
   flashingMillisDelay.stop(); // zakończ miganie diody i wyświetlanie czasu
   digitalWrite(flashingLed, LOW); // dioda migająca zgaszona
   ledOn = false;
  }


  // ================ dioda migająca ========================

  if (!moveStatus) // jeśli brak ruchu wyświetl pozostający czas i migaj diodą
  {
   if (flashingMillisDelay.isFinished())
   {
    flashingMillisDelay.repeat(); // powtarzaj z ustawioną wcześniej zwłoką
    Serial.println(outMillisDelay.remaining());

    if (outMillisDelay.remaining() <= 10000) // migaj diodą w ostatnich 10 sekundach 
    {

     ledOn = !ledOn;  // toggle led
     if (ledOn) {
      digitalWrite(flashingLed, HIGH);
     } else {
      digitalWrite(flashingLed, LOW);
     }
    }
   }
  }

  czujnik_ruchu();
 }
}


// ==================  FUNKCJE  ========================

void czujnik_ruchu()
{
 bool IsMove = digitalRead(motionSensor); // stan sensora ruchu

 switch (moveStatus)
 {
  case 0:
   if (IsMove) // wykryto ruch
   {
    Serial.println("Wykryto ruch");
    //analogWrite(outLed, data2); // sterowanie jasnością paska led
    digitalWrite(outLed, HIGH); // zapalenie diody
    Serial.println("Włączam światło");
    outMillisDelay.stop();
    digitalWrite(flashingLed, LOW); // zgaszenie ledy odliczającej przy wykryciu ruchu
    moveStatus = true;
   }
   break;

  case 1:
   if (!IsMove) // ruch ustał
   {
    outMillisDelay.start(sensorDelay); // inicjowanie akcji biblioteki millisDelay
    flashingMillisDelay.start(flashingSpeed); // włączenie diody migającej z ustawioną częstotliwością
    Serial.print("Brak ruchu, zaczynam odliczanie ustalonej zwłoki - ");
    Serial.print(outMillisDelay.delay() / 1000);
    Serial.println(" sekund:");
    moveStatus = false;
   }
   break;
 }

}

LINKI

Dodano 15-11-2019

Dodaj komentarz