Jack Christensen – świetna biblioteka “Timer”

Miganie. Zastosowanie funkcji pulse()

#include “Timer.h”
Timer t;
int pin = 13;
void setup()
{
pinMode(pin, OUTPUT);
t.pulse(pin, 10 * 60 * 1000, HIGH); // 10 minutes
}
void loop()
{
t.update();
}

Przykłady zastosowania innych funkcji

Referencje:

int every(long period, callback)
Wywołuje funkcję ‘callback’ co ‘period’ milisekund. Zwraca przyporządkowaną wartość ID metody.

int every(long period, callback, int repeatCount)
Jak wyżej plus dodatkowy argument ‘repeatCount’ ustawiający ilość wywołań funkcji ‘callback’. Zwraca przyporządkowaną wartość ID metody.

int after(long duration, callback)
Wywołuje funkcję ‘callback’ jeden raz po upływie ‘duration’ milisekund.
Zwraca przyporządkowaną wartość ID metody.

int oscillate(int pin, long period, int startingValue) 
Zmienia stan cyfrowego wyjścia ‘pin’ co ‘period’ milisekund. Początkowy stan określa argument ‘startingValue’. Może przyjmować wartość HIGH lub LOW. Zwraca przyporządkowaną wartość ID metody.

int oscillate(int pin, long period, int startingValue, int repeatCount) 
Jak wyżej plus dodatkowy argument ‘repeatCount’ ustawiający ilość wywołań funkcji ‘callback’. Zwraca przyporządkowaną wartość ID metody.

int pulse(int pin, long period, int startingValue)
Zmienia stan cyfrowego wyjścia ‘pin’ jeden raz. Początkowy stan określa argument ‘startingValue’. Może przyjmować wartość HIGH lub LOW. Zwraca przyporządkowaną wartość ID metody.

void stop(int id)
Zatrzymuje metodę określoną przez ‘id’.

void update()
 Jedyna metoda time, która musi być umieszczona w bloku ‘loop()’. Obsługuje wszystkie metody powiązane z biblioteką.

Linki:

Dodaj komentarz