WeMos D1 Mini

Od razu polecam świetny poradnik ACROBOTIC

ESP8266 D1 mini

Programowanie z Arduino IDE

Do managera Arduino IDE => Preferences wpisać należy ten link:

http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

Następnie w Tools/Board/Boards Manager odszukać board esp8266 by ESP8266 Community I zainstalować:

Z listy Boards wybieramy LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini:

Budowa płytki

https://wiki.wemos.cc/_media/products:d1:mini_new_v2_2_0.pdf

wemos D1 pinouts
from
https://klovimg.com/image/HvMti
Pin Function ESP-8266 Pin
TX TXD TXD
RX RXD RXD
A0 Analog input, max 3.3V input A0
D0 IO GPIO16
D1 IO, SCL GPIO5
D2 IO, SDA GPIO4
D3 IO, 10k Pull-up GPIO0
D4 IO, 10k Pull-up, BUILTIN_LED GPIO2
D5 IO, SCK GPIO14
D6 IO, MISO GPIO12
D7 IO, MOSI GPIO13
D8 IO, 10k Pull-down, SS GPIO15
G Ground GND
5V 5V
3V3 3.3V 3.3V
RST Reset RST
All of the IO pins have interrupt/pwm/I2C/one-wire support except D0.
All of the IO pins run at 3.3V.
#define PIN_WIRE_SDA (4)
#define PIN_WIRE_SCL (5)

static const uint8_t SDA = PIN_WIRE_SDA;
static const uint8_t SCL = PIN_WIRE_SCL;

#define LED_BUILTIN 2

static const uint8_t D0  = 16;
static const uint8_t D1  = 5;
static const uint8_t D2  = 4;
static const uint8_t D3  = 0;
static const uint8_t D4  = 2;
static const uint8_t D5  = 14;
static const uint8_t D6  = 12;
static const uint8_t D7  = 13;
static const uint8_t D8  = 15;
static const uint8_t RX  = 3;
static const uint8_t TX  = 1;

SCHEMAT D1 mini

LINKI:


Dodaj komentarz