WeMos D1 Mini

Od razu polecam świetny poradnik ACROBOTIC

ESP8266 D1 mini

Programowanie z Arduino IDE

Do managera Arduino IDE => Preferences wpisać należy ten link:

http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

Następnie w Tools/Board/Boards Manager odszukać board esp8266 by ESP8266 Community I zainstalować:

Z listy Boards wybieramy:

LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini

Budowa płytki

Pin Function ESP-8266 Pin
TX TXD TXD
RX RXD RXD
A0 Analog input, max 3.3V input A0
D0 IO GPIO16
D1 IO, SCL GPIO5
D2 IO, SDA GPIO4
D3 IO, 10k Pull-up GPIO0
D4 IO, 10k Pull-up, BUILTIN_LED GPIO2
D5 IO, SCK GPIO14
D6 IO, MISO GPIO12
D7 IO, MOSI GPIO13
D8 IO, 10k Pull-down, SS GPIO15
G Ground GND
5V 5V
3V3 3.3V 3.3V
RST Reset RST
All of the IO pins have interrupt/pwm/I2C/one-wire support except D0.
All of the IO pins run at 3.3V.
#define PIN_WIRE_SDA (4)
#define PIN_WIRE_SCL (5)

static const uint8_t SDA = PIN_WIRE_SDA;
static const uint8_t SCL = PIN_WIRE_SCL;

#define LED_BUILTIN 2

static const uint8_t D0  = 16;
static const uint8_t D1  = 5;
static const uint8_t D2  = 4;
static const uint8_t D3  = 0;
static const uint8_t D4  = 2;
static const uint8_t D5  = 14;
static const uint8_t D6  = 12;
static const uint8_t D7  = 13;
static const uint8_t D8  = 15;
static const uint8_t RX  = 3;
static const uint8_t TX  = 1;

Zasilanie

Zasilać WEMOS D1 MINI możemy przez złącze micro USB (5V), wtedy PIN 5V służyć może jako źródło napięcia na przykład do zasilania czujników. Albo podłączając zasilanie bezpośrednio pod PIN 5V i GND, oczywiście też o napięciu 5V. Nie przeszkadza to w korzystaniu z wejścia USB micro przy programowania płytki.

SCHEMAT D1 mini

USB:

Płytka posiada port USB obsługiwany przez czip CH340. Jeśli masz Windows lub Mac OSX < 10.14 musisz zainstalować sterownik.

UWAGA!
W przypadku systemu Mac OSX 10.14 i nowszych nie należy instalować żadnych dodatkowych sterowników. Sterowniki są dołączone do OSX. Instalacja CH340 spowoduje konflikt i nie będzie można się połączyć z płytką.

LINKI:


Dodaj komentarz