DS1302 RTC, prosty moduł zegara czasu rzeczywistego

Łączenie z Arduino UNO LINKI Biblioteka ArduinoRTClibrary https://github.com/chrisfryer78/ArduinoRTClibrary How to simply use DS1302 RTC module with Arduino board and LCD screen https://surtrtech.com/2018/01/27/how-to-simply-use-ds1302-rtc-module-with-arduino-board-and-lcd-screen/ [Solved] How to fix ESP8266 crash when connected…