Blynk, piny virtualne (Virtual Pins), BlynkTimer

Piny virtualne to bardzo ważne narzędzie komunikacji między aplikacją Blynk a urządzeniami. Poniżej tutorial i strona z krótkim wyjaśnieniem pracy z virtualnymi pinami.

 • https://www.youtube.com/watch?v=iueWEkM6cuQ
 • http://help.blynk.cc/en/articles/512061-what-is-virtual-pins
BLYNK_WRITE(V0)
{ 
int pinValue = param.asInt();
Serial.println(pinValue);
}

BLYNK_WRITE(V1)
{ 
Serial.println(param.asStr());
}

BLYNK_WRITE(V2)
{ 
Serial.println(param.asFloat());
}

void loop()
{
Blynk.run();
}

W aplikacji BLYNK w telefonie tworzymy dwa suwaki na pinach V0, V1 oraz przycisk (button) na V2.
Przesuwając V0 wysyłamy z płytki połowę wartości na V1 (suwak oczywiście reaguje). Przycisk V2 ustawia oba suwaki na wartości 1000. Użycie wirtualnych pinów będzie przydatne przy ustawianiu na przykład scen oświetleniowych w pokoju.


#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include "config.h" //auth, ssid, pass

#define BLYNK_PRINT Serial

BlynkTimer timer;

void setup()
{
 // Debug console
 Serial.begin(9600);
// pinMode(buttonPin,INPUT);
// pinMode(ledPin,OUTPUT);


 Blynk.begin(auth, ssid, pass);
 // You can also specify server:
 //Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk-cloud.com", 80);
 //Blynk.begin(auth, ssid, pass, IPAddress(192,168,1,100), 8080);
}

void loop()
{
Blynk.run();
timer.run();
} 

BLYNK_WRITE(V0)
{
int pinValue = param.asInt();
Blynk.virtualWrite(V1, pinValue/2); 
Serial.println(pinValue);
}

BLYNK_WRITE(V2)
{
int pinValue = param.asInt();
Serial.println(pinValue);
Blynk.virtualWrite(V0, 1000); 
Blynk.virtualWrite(V1, 1000); 

}
BlynkTimer

Po włączeniu button V2 miga dioda V3 (WidgetLED) i Built in LED równocześnie timer włącza Relay (D1) i odlicza 10 sekund po tym czasie wyłącza Relay i migający led.
Kod pochodzi stąd. Dodałem tylko blynkowy WidgetLED

/*
 * 
 * Blynk Testowy serwer publiczny
 * Po włączeniu button V2 miga dioda V3 (WidgetLED) i Built in LED 
 * równocześnie timer włącza Relay (D1) i odlicza 10 sekund 
 * po tym czasie wyłącza Relay i migający led
 * 
 */
#define BLYNK_PRINT Serial

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include "config.h" //auth, ssid, pass

int Latch;
int Flag;
#define DeviceLED 2 // Built in LED for Wemos or NodeMCU v3, Or 16 for NodeMCU v1
#define LatchRelay D1 // GPIO12 or D6

BlynkTimer timer;

WidgetLED led(V3);

void setup() {
 pinMode(DeviceLED, OUTPUT);
 pinMode(LatchRelay, OUTPUT);
 WiFi.begin(ssid, pass);
// Blynk.config(auth, server, port);
// Blynk.connect();
  Blynk.begin(auth, ssid, pass);
}//===== LATCH(Relay) &amp; LED PULSE - BLYNK Functions =====
BLYNK_WRITE(V2) // Virtual button on V0 to activate Relay_LED pulses
{
 //Serial.println("Latch LED");
 Latch = param.asInt();
 if (Latch == 1 &amp;&amp; Flag == 0) {
  Flag = 1; // Keeps from allowing button press more then once while relay activated
  digitalWrite(LatchRelay, HIGH); // Activate Relay
  timer.setTimer(1000L, blinkMyLEDon, 10); // Pulse LED routine (LedON/LedOFF) 10 times
  timer.setTimeout(10000L, RelayOFF); // Deactivare Relay after 10 seconds
 } // END if
} // END Blynk Function

void RelayOFF() {
 digitalWrite(LatchRelay, LOW);
 Flag = 0; // reset flag after relay disables
} // END Function

void blinkMyLEDon() {
 digitalWrite(DeviceLED, LOW); // Turn ON built in LED (triggered LOW)
 led.on();
 timer.setTimeout(500L, blinkMyLEDoff); // Run LED OFF routine once in 1/2 second
} // END Function

void blinkMyLEDoff() {
 digitalWrite(DeviceLED, HIGH); // Turn OFF built in LED (triggered LOW)
 led.off();
} // END Functionvoid loop() {
 Blynk.run();
 timer.run(); // This keeps checking the timers to see if then need to be processed
}

Dodaj komentarz