Jak przenieść środowisko wirtualne?

Podaję (z lekką pomocą ChatGPT) prosty przepis jak to zrobić. Ja zrobiłem, wszystko działa:

  1. Aktywacja pierwotnego środowiska wirtualnego: Upewnij się, że jesteś w aktywnym środowisku wirtualnym (jeśli nie, aktywuj je) i zainstaluj pip i setuptools, jeśli ich jeszcze nie masz zainstalowanych. To ważne, aby upewnić się, że wszystkie zależności są zaktualizowane.
  2. Eksport listy zainstalowanych pakietów: W terminalu aktywowanym wirtualnym środowisku użyj poniższej komendy, aby wyeksportować listę zainstalowanych pakietów do pliku tekstowego:
   pip freeze > requirements.txt

To stworzy plik o nazwie requirements.txt, który zawiera listę pakietów i ich wersje. Ja kopiuję plik tekstowy do nowego foldera.

  1. Tworzenie nowego środowiska wirtualnego: Przejdź do nowego folderu, w którym chcesz stworzyć nowe środowisko wirtualne. Utwórz nowe środowisko wirtualne, używając narzędzia, które wybrałeś (np. virtualenv lub venv). Ponieważ pracuję w Visual Studio Code, tam instaluję .venv (shift+cmd+p Python Create Environment). Tam też, po wyborze interpretera, mam możliwość zaimportowania zależności z pliku requirements.txt
  2. Instalowanie zależności: Jeśli nie zrobiłeś tego w punkcie 3 w nowo utworzonym środowisku wirtualnym zainstaluj zależności z pliku requirements.txt za pomocą poniższej komendy:
   pip install -r requirements.txt

To spowoduje zainstalowanie tych samych pakietów, które były zainstalowane w pierwotnym środowisku wirtualnym.

Teraz, po zastosowaniu tych kroków, powinieneś mieć nowe środowisko wirtualne w nowym folderze, które zawiera te same zależności, co pierwotne środowisko.

Dodaj komentarz