Serwer WSGI Gunicorn dla Flask-a

Według ChatGPT:

Po ukończeniu pracy nad kodem, zamiast używać wbudowanego serwera dostarczanego przez framework (na przykład Flask), zaleca się używanie serwera WSGI (Web Server Gateway Interface) do obsługi aplikacji w środowisku produkcyjnym. Istnieje kilka powodów, dlaczego serwer WSGI jest preferowany:

 1. Wydajność i skalowalność: Serwery WSGI, takie jak Gunicorn, uWSGI czy mod_wsgi (w przypadku Apache), są zoptymalizowane pod kątem obsługi wielu równoległych żądań. Pozwalają na efektywne zarządzanie wątkami i procesami obsługującymi żądania, co przekłada się na lepszą wydajność i skalowalność w porównaniu do wbudowanych serwerów.
 2. Bezpieczeństwo: Serwery WSGI, jako oddzielne procesy lub moduły, mogą być uruchamiane w kontrolowanym środowisku, co minimalizuje ryzyko naruszenia bezpieczeństwa poprzez ataki związane z bezpośrednim dostępem do kodu źródłowego aplikacji.
 3. Stabilność: Serwery WSGI są zazwyczaj dobrze przetestowane i rozwijane przez społeczności. Mają długą historię działania w produkcji, co wpływa na ich stabilność i niezawodność.
 4. Separacja warstw: Użycie serwera WSGI oddziela warstwę serwerową od samej aplikacji, co ułatwia skalowanie, aktualizacje i utrzymanie. Możesz także łatwo zmieniać serwer WSGI w przyszłości bez zmian w kodzie aplikacji.
 5. Zgodność: Korzystanie z WSGI zapewnia zgodność z wytycznymi WSGI, co pozwala na łatwą migrację aplikacji między różnymi serwerami WSGI.

W skrócie, użycie serwera WSGI jest bardziej profesjonalne i odpowiednie do środowisk produkcyjnych, oferując wyższą wydajność, skalowalność, bezpieczeństwo i stabilność, a także ułatwiając zarządzanie aplikacją w dłuższej perspektywie.

Jak używać obu serwerów w zależności od potrzeb? Oto kod:

...
def setup_app():
  # tu możesz zamieścić funkcje wywoływane po starcie serwera zarówno przy uruchomieniu trybu debugowania, jak i przez Gunicorna

if __name__ == '__main__':
  setup_app()
  app.run(host='twój_host', port=[twój_port], debug=True)

# Odpowiedni fragment dla uruchamiania przez Gunicorna
else:
  setup_app() # Wywołanie funkcji inicjalizacyjnej

Serwer gunicorn wywołujemy komendą:

gunicorn -b [twój_host]:[twój_port] app:app

Oczywiście gunicorn musi być zainstalowany. Najlepiej w środowisku wirtualnym dla serwera.

pip install Flask gunicorn

Dodaj komentarz