Moduł ATTINY85 micro USB Arduino Digispark

Kilka dni temu w https://allegro.pl/uzytkownik/dorota44/sklep nabyłem: Moduł ATTINY85 micro USB Arduino Digispark

Specyfikacja modułu:

 • Zasilanie: 5V (port mini USB) lub 7-35V (zewnętrznie), zalecane <=12V
 • 6 portów cyfrowych I / O (2 z nich używane są przez port USB)
 • PWM na 3 pinach
 • ADC na 4 pinach
 • Komunikacja I2C SPI
 • Mikrokontroler ATTINY85
 • Pamięć Flash: 8kB / 2kB wykorzystuje bootloader
 • Wgrany bootloader micronucleus – programowanie bezpośrednio z IDE Arduino
 • Diody led sygnalizujące zasilanie i prace
 • Wymiary: 25 x 20 mm

Pin outs:

 • All pins can be used as Digital I/O
 • Pin 0 → I2C SDA, PWM (LED on Model B)
 • Pin 1 → PWM (LED on Model A)
 • Pin 2 → I2C SCK, Analog In
 • Pin 3 → Analog In (also used for USB+ when USB is in use)
 • Pin 4 → PWM, Analog (also used for USB- when USB is in use)
 • Pin 5 → Analog In

Programowanie płytki z pomocą Arduino IDE

Źródło: http://digistump.com/wiki/digispark/tutorials/connecting

1 Otwieramy Preferences i w okno Additional Boards Manager URLs wpisujemy
http://digistump.com/package_digistump_index.json

2 Wchodzimy do Boards Manager i w okienku Type wybieramy opcję Contributed. Wyszukujemy i instalujemy Digistump AVR Boards

3 Następnie wchodzimy w Examples i wybieramy szkic Start

Szkic Start


// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {        
 // initialize the digital pin as an output.
 pinMode(0, OUTPUT); //LED on Model B
 pinMode(1, OUTPUT); //LED on Model A or Pro
}

// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
 digitalWrite(0, HIGH);  // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
 digitalWrite(1, HIGH);
 delay(1000);        // wait for a second
 digitalWrite(0, LOW);  // turn the LED off by making the voltage LOW
 digitalWrite(1, LOW); 
 delay(1000);        // wait for a second
}

4 W końcu wybieramy Board: “Digispark (Default – 16.5mhz)” oraz Programmer: “Micronucleus”

Następnie wykonujemy standardowy Upload bez podłączonej płytki.
W oknie informacji o kompilacji i uploadzie (pod oknem ze skeczem) wyświetli się następująca informacja:

Running Digispark Uploader…
Plug in device now… (will timeout in 60 seconds)

Podłączamy płytkę kablem USB micro do komputera i szkic się ładuje. Po załadowaniu otrzymujemy bardzo lubiany komunikat Done uploading.

Jeśli w ciągu minuty nie podłączymy płytki wyświetli się to:

Please plug in the device …
Press CTRL+C to terminate the program.
Device search timed out

Po podłączeniu zasilania do płytki ATTINY85 należy cierpliwie poczekać aż program się załaduje. W tym czasie dość nerwowo mruga czerwona dioda.

Linki

Dodaj komentarz