NodeMcu Lua WIFI Internet Things development board based ESP8266 CP2102 module

Główne cechy NodeMcu ESP8266:
1. Napięcie zasilania 3,3V (logika)
2. Standard 802.11 b/g/n
3. 10 GPIO – każdy może działać jako I2C, PWM, 1-Wire
4. Częstotliwość: 2.4GHz
5. WPA/WPA2
6. Wbudowana antena PCB
7. Komunikacja USB CP2102
8. Programowanie w LUA, ARDUINO, AT
9. Raster wyprowadzeń: 2,54
10. Wymiary całego modułu: 26mm x 48mm

Kolorowa dioda RGB

Świetny opis działania i programowania diod wszelakich znalazłem na stronie Kurs Arduino. Stamtąd pochodzą kody, które delikatnie zmieniłem. Wyprowadzenia diody RGB: najdłuższa nóżka to katoda i wspólna masa trzech diód…