ESP32 & OTA

Programowanie Over-The-Air w skrócie OTA umożliwia przesyłanie plików do urządzeń przez sieć WiFi, dzięki czemu nie potrzeba fizycznego kontaktu z płytką by na przykład uaktualnić jej oprogramowanie. Świetnie się do…

RFID RC522

Źródło: Security Access using MFRC522 RFID Reader with Arduino POŁĄCZENIE MFRC522 ARDUINO UNO RST 9 SDA 10 MOSI 11 / ICSP-4 MISO 12 / ICSP-1 SCK 13 / ICSP-3 BIBLIOTEKA…

Kod Blynk bez blokady

Jest taka oto sytuacja. NodeMCU łączy się z serwerem Blynk dzięki czemu telefonem sterujemy światłami. Dodatkowo do płytki podłączony jest czujnik ruchu, który pozwala wyłączać światło przy braku ruchu w…